Назад

Gidu kursi – 11.01.2021. – 10.05.2021.

Nr7

  

  

SIA „BLAGOVEST TURSERVISS”

Mācību centrs

  

„TŪRISTU GIDA DARBA ORGANIZĀCIJA”

  

 

 

Programma paredzēta 180 mācību stundām .

Akreditēta 2017. gada 28.jūnijā.

 

 

Gids – elitāra profesija

 

Palielinoties ārzemju ceļotāju plūsmai, Latvijā tūrisma nozarē sāk trūkt radošu un profesionāli izglītotu gidu.” Laiks rīkot konkursu – „Tūrisms meklē talantus!” – tā uzskata mācību centra „BLAGOVEST TURSERVISS” direktore Jeļena Logačeva.

 

Speciālisti prognozē arī turpmāk tūristu pieplūdumu, bet vienas sezonas laikā šajā jomā par profesionāli nevar kļūt, var vienīgi iegūt pamatzināšanas, apgūt iemaņas un prasmes, sākt veidot iestrādes un gatavot informatīvos materiālus.

 

Pie firmas „BLAGOVEST TURSERVISS” ir nodibināts MĀCĪBU CENTRS, kas piedāvā gadu gaitā izveidotu, kvalitatīvu, praktiskajā darbībā pārbaudītu apmācību programmu ar ekskursiju organizācijas un vadības metodiku. Šajā laikā jau vairāki kursu audzēkņi ir kļuvuši par labiem un Latvijas un Baltijas tūrisma vidē novērtētiem un pieprasītiem speciālistiem, kas vada ekskursijas ne vien pa Latviju un Rīgu, bet arī ārpus mūsu valsts robežām.

 

Kursu programmai ir vairākas sadaļas: ekskursiju darba metodika, īss ieskats tūrisma transporta organizācijā, ceļojumu apdrošināšanā. Kursu apmeklētāji apgūst saskarsmes psiholoģijas pamatus – kā veidot savstarpējās attiecības ar grupu, neizpaliek arī tīri praktiskās zināšanas nepieciešamo dokumentu noformēšanā un tūristu izvietošanai viesnīcās. Kursanti iegūst pamatzināšanas Rīgas un Eiropas arhitektūras un mākslas, kā arī reliģijasd vēsturē. Mācību priekšmetu pasniedzēji ir rūpīgi meklēti pieredzes bagāti savas nozares profesionāļi, ar kuriem varam pamatori lepoties.

 

Katrs kursants turpmākajam darbam saņem metodiskus un uzskates materiālus ekskursijas vadītāja „portfelī”.

 

Speciālisti atzīst, ka ne katrs spēj būt gids. Tā ir profesija, kas prasa īpašu talantu. Izredzes kļūt par labu ekskursijas vadītāju ir atvērtiem cilvēkiem, kuri spēj atrast kontaktu ar grupu, ir iecietīgi, uzmanīgi un smalkjūtīgi savstarpējās attiecībās, ir artistiski – spējīgi tūristu priekšā spēlēt viena aktiera teātri un vienlaicīgi veidot šīs izrādes režiju.

 

To visu var apgūt „BLAGOVEST TURSERVISS” organizētajos kursos!

 

2019./2020. mācību gada nodarbību laiki :

 

Grupa 1 no 11. janvāri 2021.g. līdz 10. maijam 2021.g.

 

MAKSA PAR KURSIEM 450 EUR

 

Ir iespējams maksāt pa daļām.