Atpakaļ

Latvijas Dabas muzejs

 

Latvijas Dabas muzejs

Gidu apmācība

Lektore Aili Marnica

 

14. mācību stundas.

 

 

Mācību maksa – 40 Eur

 

 

11.01.2018. Plkst.18:00 – 19:30 Lekcija „Daba un cilvēki – kas notika Latvijas teritorijā pēc leduslaikmeta” ekspozīcijā „Latviešu etnoģenēze”.

 

Ar ledāja atkāpšanos mainījās klimats, tas ietekmēja vidi un cilvēku dzīves apstākļus. Lekcijā sniegts pārskats par šīm izmaiņām sākot ar pleistocēna un holocēna robežas pirms 11 000 gadiem līdz mūsdienām. Tas ir stāsts par klimatu, Baltijas jūras vēsturi, floras un faunas izmaiņām, seno laiku iedzīvotāju emigrācijām un kultūru parādīšanos Latvijas teritorijā un šo cilvēku morfoloģiskiem tipiem, kā arī stāsts par Laukskolas apmetni, kas ir senākā zināmā apmetne Latvijas teritorijā..

 

 

18.01.2018. Plkst.18:00 – 19:30 Lekcija „Latvija pēc leduslaikmeta – reģionu senvēsture” LDM konferenču zālē.

 

Lekcija ir iepriekšējās tēmas turpinājums ar atsevišķu reģionu apskatu. No Vidzemes pieminekļiem svarīgākais ir Zvejnieku arheoloģiskais komplekss – kapulauks un akmens laikmeta apmetnes. Lubāna ezera baseinā izpētītās vairākas akmens laikmeta apmetnes. Tās tiek apskatītas uz vides izmaiņu fonā.Atsevišķi izdalīts Augšdaugavas reģions, tā dabas apstākļi atšķiras no pārējās Latgales teritorijas apstākļiem. Kurzemes raksturojums balstās uz Sārnates apmetnes un Ziemeļkurzemes kāpu apmetņu materiāliem. Nobeigumā – Rīgas senākā vēsture.

 

 

25.01.2018. Plkst.18:00 – 19:30 Lekcija „latviešu etnoģenēze” LDM konferenču zālē.

 

Katrai tautai ir sava vēsture. Latviešu tautas vēsture ar savām saknēm sniedzās tālajā senatnē, kad pēc ledāja atkāpšanas šeit paradījās pirmie iedzīvotāji. Tie, protams, vēl nebija latvieši, bet tas substrāts, uz kāda pamata vēlāk veidojās tauta. Ar pirmo indoeiropiešu parādīšanos, kas uzskatāmi par pirmbaltu ciltīm, vēlā neolīta beigās izveidojās baltu un Baltijas somu etnosi. Mūsu ēras sākumā Latvijas teritorijā pakāpeniski ienāk dažādas baltu ciltis. 12. gadsimta beigās tās sāka apvienoties, sākas kopējās valodas veidošanās, bet krustnešu uzbrukums iztraucēja šo procesu. Tāpēc par tautas veidošanās procesa atsākšanu var runāt tikai 16.-17. gadsimtā.

 

 

08.02.2018. Plkst.17:00 – 19:00 Pārskata ekskursija Latvijas Dabas muzejā.

 

Ekskursijas laikā varēs apskatīt muzeja ekspozīcijās Mineraloģija, Dinamiskā ģeoloģija, Dzīvības attīstība, Dzintars, Latvijas putni un zvēri, Zooģeogrāfija, Entomoloģija, Jūra, Cilvēka evolūcija.

 

 

Pieteikšanās un apmaksas termiņš: 2018.gada 10. janvāris

 

 

Dabas muzejs